غلامرضا رضایی
غلامرضا رضایی

انتفال از کیف بول

سلام من در شبکهtrc20تز کیف پولی به کیف تراست ولتم ارسال کردم ولی هنوز در تراست ولت نشسته چرا چند دقیقه پیش ارسال کردم
اعلانات
تنظیمات