داود عقیلی
داود عقیلی

ارز کوتی در بستر bep2 در تراست ولت

سلام کسی راجب ارز coti در بستر bep2
مقدار کمی دارم کی میدونه کجا میتونم انتقالش بدم
بیت برگ نمیشه میگه مقدارش کمه
لطفا یکی کمک کنه
اعلانات
تنظیمات