نوید جلالی
نوید جلالی

ترون آن استیک کردم ولی نمیشه برداشت کرد

۶۰روز پیش ترون رو استیک کردم بعدشم آن استیک کردم ولی این چند روز هر کار میکنم ترون رو نمیشه فروخت یا برداشت چکار باید بکنم؟؟
thumbnail
thumbnail
اعلانات
تنظیمات