رضا حضرتی
رضا حضرتیرضا حضرتی

آخرین مهلت فروش ارز با استاندارد BEP2

با سلام
امکان فروش ارز با استاندارد BEP2 تا 15 بهمن ماه ۱۴۰۲ تمدید شد. لازم به ذکر است که این زمان دیگر قابل تمدید نخواهد بود!
اعلانات
تنظیمات