فرخ بهادری
فرخ بهادری

استیک پولکادات در تراست والت

من پولکادات توی تراست والت استیک کردم اللن سه ماهه تعدادش هم بالای ۳۰۰ تاست اما هیچ ریوالد نمیده دوستان میدونن چرا؟
اعلانات
تنظیمات