افسانه مهدلوایورقی
افسانه مهدلوایورقی

سلام وقت بخیراساتیدمحترم لطف میکنن راهنمایی کنن

من توتراست ولتم ارز ADA2 دارم ایا بایدزودتربه شبکه ADA20تبدیل کنم
واینکه برای تعویض شبکه چقدربایدbnb داشته باشم وشبکه bnbروچه بستری باشه
اعلانات
تنظیمات