مریم امیدی
مریم امیدی

اصلاح بیت کی شروع میشه

سلام بنظرشما بازار کی اصلاح میخوره بنظر شما خرید شروع کنیم یا قبل هاوینگ شروع کنم
اعلانات
تنظیمات