علی ناصرزاده
علی ناصرزاده

خرید Ape بر پایه چی باشه؟؟

خرید Ape رو بر چه پایه ای انجام بدمbep20 یا erc20؟؟؟ میخوام بعدا واسه فروش به مشکل نخورم مثلا بگه bnbنیاز دارید.
اعلانات
تنظیمات