حسین
حسین

قیمت مناسب برای ورود به پوزیشن خرید XRP

سلام دوستان
محدوده 0/525 الی 0/53 حمایت مناسبی برای ارز XRP میباشد که در صورت دیدن تریگر میتوانید وارد پوزیشن خرید در این ارز شوید .
اعلانات
تنظیمات