جعفر برهی طرفی
جعفر برهی طرفی

ی ارز مستعد رشد یک ماه هم میتونم صبر کنم

سلام دوستان من ی ده ملیونی پول داشتم که میخواستم گوشی قسطی بگیرم ولی تو فکرم بذارم تو بازار باهاشون کار کنم تا پول گوشی تکمیل بشه نظرتون چه ارزی مستعد رشده؟
اعلانات
تنظیمات