فاضل فخیمی
فاضل فخیمی

مشکل سواپ کردن لطفا راهنمایی کنید

سلام من درتراست والت سواپ کردم ارز مبدا وکار مزد کم شده ولی ارز مقصد اضافه نشده
اعلانات
تنظیمات