مجتبی بهمنی
مجتبی بهمنی

اصلاح ارز داریم یا نه؟

سلام دوستان به نظرتون بازارمیره تو اصلاح یا میره بالا
اعلانات
تنظیمات