سکینه تاج الدین
سکینه تاج الدین

لطفا راهنماییم کنید

سلام
پیامک از بیت برگ برای من ارسال شده که /شبکه BEP2 ظرف سه ماه اینده توسط باینسس بطور کامل بسته خواهد شد / این به چه معناییه و من باید چیکار بکنم؟
اعلانات
تنظیمات