مجید بچائی امانیه
مجید بچائی امانیه

انتقال ارزایوتا

سلاممن ارزایوتاخریدم بیت برگ واریزکردولی کیف پولم ازاین شبکه پشتیبانی نمیکنه الان یک کیف دیگه پیداکردم که ازاین شبکه پشتیبانی میکنه امکان انتقال ارزهست ازفاکتوربیت برگ به اون کیف پول جدید
اعلانات
تنظیمات