مجید حق بین جهرمی
مجید حق بین جهرمیمجید حق بین جهرمی

یک ارز با تکرار مجدد

سلام علی آقا و دیگر اساتید خوبید؟
من در کیف پولم تراست ولت ار Iotx را دو بار با همان مبلغ دارم علت چیست؟
سپاس از جوابتان
اعلانات
تنظیمات