technicalist
technicalist

تحلیل ارز SUI و پتانسیل عالی برای رشد

%167+ درصد رشد TVL در این ارز با توجه به شرایط خوب تکنیکالی که دارا میباشد شخصا پتانسیل خوبی برای رشد این این ارز در آینده ای نچندان دور میبینم . این ارز breakout کرده و در حال تست محدوده ی شکسته شده میباشد .
بهترین نقطه ی ورود میتواند بین قیمت 0.76 الی 0.82 باشد .
هدف 1.20 را برای این ارز متصورم . نموداری که در عکس مشاهده میکنید نسبت ارز suibtc میباشد .
thumbnail
thumbnail
اعلانات
تنظیمات