ابولفضل طاهری شرق
ابولفضل طاهری شرق

نشان ندادن وارزی ارز به کیف

سلام من ارزARBاز بیت برگ خریداری کردم به کیف تراست ولت مقدار واریز رو نشان میده ولی روی تکن نمییاره
thumbnail
اعلانات
تنظیمات