سلیمان بهمنش
سلیمان بهمنش

مشاوره و کمک گرفتن

سلام برادر من از کلور میخواست برداشت کنه نتونست چیکار کنه.صرافی که ازش خرید کرده بیت پین هست.بلد هست چیطور برداشت کنه.برداشت انجام نمیشه
اعلانات
تنظیمات