حسین شکری
حسین شکری

خرید ارز بر پایه BEP20

سلام. چرا خیلی ارزها بر پایه BEP20نمیشه خرید و یا تو بیت برگ خذف شده مثل هارد پروتکل برپایه BEP20
اعلانات
تنظیمات