افشین بهشتی
افشین بهشتی

بازیابی ارز ارسال شده به شبکه bcs

ارز اتریوم کلاسیک bep20 رو اشتباه به آدرس کانتراکت خود شبکه bcs ارسال کردم آیا امکان بازیابی ارز هست ؟
اعلانات
تنظیمات