تهمتن سالاری ساردویی
تهمتن سالاری ساردویی

صرافی نیل پول نریزید که رف

3هفته هسات از صرافی نیل برداشت زدم، زده در حال پردازش، هیچکس هم جوابگو نیست، جایی هم میت ه پیگیری کنیم ما چقدر احمقیم هرکسی یه دکان را میندازه دنبالشم، حالا پولتون را بگیرین. جالبه زنگ میزنی میگه داخلی مورد نظر بگیر. از کجا داخلی داریم که بگیرین، اپراتور هم هیچ
اعلانات
تنظیمات