مجید طالبی زاده پاریزی
مجید طالبی زاده پاریزی

تحلیل رمز ارز شیبا اینو

سلام دوستان بنظر شخصی خودم ارز شیبا در ادامه روند خودش میل به پایین آمدن زیاد دارد که حتی ممکن است نزدیک به صفر شود
اعلانات
تنظیمات