مهدی دادجو
مهدی دادجو

ارز VR NEXUS در صرافی بایننس وجود داره؟

سلام آیا ارز VR NEXUS ازبین رفته یا هنوز موجوده . کسی میتونه از صرافی بایننس نگاه کنه . من متاسفانه دسترسی بهش ندارم .آرمش هم Verse هست تحت bep 20
اعلانات
تنظیمات