بهزاد مسعودی
بهزاد مسعودی

فریز استیک ترون

دوستان بنده در تراست ولت یه چند تای استیک کردم ولی نمیدونم داستان چیست
یه بار ۶۰۰ تا انجام دادم جلوش نوشته فریز
و بعد چند روز ۵۰۰ تا استیک کردم که جلوش نوشته استیک
حالا اون ۶۰۰ تا را میخوام برداشت بزنم چیزی ندارم یعنی چیزی نشان نمیده که بخوام بردارم فقط ۵۰۰تا را نشان میده
کسی هست سر در بیاره؟
thumbnail
اعلانات
تنظیمات