داریوش سماواتی یار
داریوش سماواتی یار

SOl در کیف پول تراست والت

دوستان سلام.چند ساعتی هست ارز SOL در کیف پول تراست والت صفر شده و یا به عبارتی نمایش داده نمی شود.به نظر شما مشکل از کجاست؟ آیا شبکه SOL موقتا قطع شده؟
اعلانات
تنظیمات