ناصر ارباب خالص
ناصر ارباب خالص

ارز مورد اطمینان

ببینید میخام به طور مستمر ارز بخرم هولد کنم چه ارزی بخرم که بعدا منهل نشه اسکم یا مثلا اتفاقی براش نیوفته که بعدا حتما رشد داشته باشه خریدم به صورت ماهیانه و‌ همیشه خاهد بود میخام یک ارزی بشه روش حساب کرد مثلا بیام یک سال ارز بخرم هی هولد کنم فردا ببینم یک‌اتفاغی براش نیوفته که فردا اگر خاستم‌بفروشم ضرر کنم شیبا و دوج قبلا داشتم‌به ضرر فروختم
اعلانات
تنظیمات