محمود امینی بروجن
محمود امینی بروجن

عدم اطمینان به تراست ولت

با سلام و لادت حضرت محمدص و ولادت امام جعفر صادق ع را به مدیریت و کارکنان زحمت کش و اعضا محترم در بیت برک تبریک می گویم با توجه به اینکه در تراست ولت ما هر روز شاهد یم جهت دزدی و سو استفاده ارز جدید اضافه میشود و ....تراست ولت صندوق امنی برای ذخیره ارزهای خریداری شده نمی باشد چه راهکاری جهت این تهدیدات اندیشیده شده با تشکر .
اعلانات
تنظیمات