مهدی دادجو
مهدی دادجو

راهنمایی برای خرید توکن

سلام قیمت توکن کولنت افزایش چشمگیری خواهد داشت؟ آیا این افزایش چقدر خواهد بود . درسته که ۵۰۰ درصد رشد میکنه😱
اعلانات
تنظیمات