Cryptology
Cryptology

پروژه بلاکتوپیا و ارز blok رو چطور می بینید ؟

پروژه بلاکتوپیا چه وضعیتی داره ؟ تا بحال راگپول شده ؟ اخرین فروشی حجیم از طرف چه کسانی بود ؟ آینده پروژه رو چطور می بینید ؟ پروژه چند درصد ایرانیه ؟
اعلانات
تنظیمات