عبدالرضا کهنوجی
عبدالرضا کهنوجی

تبدیل تتر به دلار

تبدیل تتر به دلار چطور میشه تتر داد دلار .باید تتر نقد کنیم تو بانک و از بانک دلار بگیریم ؟؟ایا راه بهتری پیشنهاد مبکنید؟
اعلانات
تنظیمات