منصور
منصور

در مورد صعودی نشدن بازار

فقط اینو می‌دونم بدبخت شدم دیگه شما رو نمیدونم امید دارین یا نه
اعلانات
تنظیمات