مرضیه رنجبر
مرضیه رنجبر

درباره پل (bridge) لطفا کمک کنید

من امروز میخواستم ارز رو از شبکه پلیگان ببرم توی شبکه اتریوم، از طریق پلیگان بریج ... ترنسفر رو برای کل موجودی ر
متاسفانه زدم و یکباره از کل کیف پولم کسر شد ، چطور باید بفهمم کجا رفته؟
اعلانات
تنظیمات