محسن زارع
محسن زارعمحسن زارع

چند ارز خوب و مهم

قبلاً گفتم اکرو رو زیر نظر کنید. الا قیمت های چند برابری گرفت...... این ارز های زیر رو زیر نظر کنید


Epx..
Xvg.
Ooki
Vet
Lever
Tt
Stmx
Ogn


این ارزها قیمت های خوبی دارن‌‌ .. با پروژه های خوب.. و میتونن در آینده سود خوبی بهتون بده.... و و و هنوز جای ریزش دارن... ولی پله ای خرید کتید
اعلانات
تنظیمات