محسن زارع
محسن زارعمحسن زارع

مهم مهم مهم مهم

بچه ها تاکید میکنم گول حرفایی بعضی از افراد بی سواد رو نخورید و به فکر یه شبه پولدار شدن خرید بزنید.. حضرتی مضرتی رو دور بریزید....آلت کوین ها تا هفتاد درصد دیگه میتونن ریزش کنن.. با حرفایی امثال حضرتی و ابن مریم خرید نکنید.‌‌ اینا فقط توی پست های مختلف بلدن تز بدن فقط.... این بازار به حدی می‌ریزه ک این قیمت های ک فکر میکنید کف هستن براتون میشه سقف قیمتی.. کسی دلش برای جیب شما نسوخته. اینا فکر میکنن شما بخرید بازار می‌ره بالا. اینقدر کوته فکر هستن..... بازار بیت تا زیر بیست باز میاد و آلت کوین ها به قیمت های خیلی خیلی پایینتری میتونید بخرید
اعلانات
تنظیمات