اهواز
اهواز

شیبا شیبا شیبا شیبا

سگ معروف از نژاد شیبا اینو که در خیلی از میم‌ها دیده بودیم،به گفته صاحبش صبح دیروز درگذشت🥺تحلیل پفکی :روند نزولی در پیش است
اعلانات
تنظیمات