حسن اکبری
حسن اکبری

نوسان بازار ۹:۳۰ امشب

امشب ساعت ۹:۳۰ حواستون به نوسان بازار باشه ... کاردانو رو بچسبید بهش .... گرچه قبل تر گفته بودم ؛)
اعلانات
تنظیمات