رضا حضرتی
رضا حضرتیرضا حضرتی

تحلیل آن‌چین / بیت کوین

همانطور که شاید اطلاع داشته باشید، داده‌های آن‌چین یا درون زنجیره‌ای مکمل مهمی برای تحلیل‌های تکنیکال و کمک بزرگی برای تصمیم‌گیری منطقی در بازار ارز دیجیتال هستند.
ما در این تاپیک داده‌هایی رو هر روز بررسی می‌کنیم که می‌توانید در تصمیم‌گیری‌هاتون لحاظ کنید.
اعلانات
تنظیمات