امین عطائی
امین عطائی

ورژن جدید ارز ولت اینو

من یه مقدار توکن ولت اینو volt inu داشتم ،کانترکت این ارز تغییر کرده به ورژن جدید
چجوری باید واحد های این ارز به کانترکت یا ورژن تبدیل کنم؟
اعلانات
تنظیمات