سعید
سعید

راهکار جهت عدم واریز اتریوم تو تراست ولت

سلام مقداری اتریوم از صرافی بر پایه آربیتروم انتقال دادم تراس ولت از وقتی انتقال دادم نیومده رو تراس ولتم چکار کنم؟پشتیبانی صرافی هم گردن نمیگره میگه با آربیتروم چون انتقال دادی پریده
اعلانات
تنظیمات