یوسف خوانساری
یوسف خوانساری

تغییر شماره سیم کارت..

سلام برای تغییر شماره سیم کارت باید این حشابم و حتمان غیر غعال کنم؟ دوباره مراحل احراز هویت داریم...
اعلانات
تنظیمات