علی قیاسوند حاجی آبادی
علی قیاسوند حاجی آبادی

bep20یاbep2؟

دوستان من میخواستم از بیت برگ ب تراست والت بیت کوین انتقال بدم اما میزنه بر چ بستری میخوای تو تراست والت توی تراست نزده بر چ بستریه من باید BTCB رو آدرسش رو بدم بر بستر bep20؟
اعلانات
تنظیمات